Gimnazjum nr 6 - Misja i wizja szkoły
This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl


Misja i wizja szkoły

MISJA

SZKOŁY

Szkoła bezpieczna, sprawiedliwa wymagająca.

SĄDECCZYZNA – NASZA MAŁA OJCZYZNA, ZIEMIA BOGATA W PIĘKNO I TRADYCJE.


W I Z J A  S Z K O Ł Y

Szkoła nasza powstała w wyniku reformy systemowej w naszym kraju 1 września 1999r. Służymy społeczności osiedli należących do naszego obwodu. Rekrutujemy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9, nr 14 i częściowo nr 2 i 8. Gimnazjum nasze należy do tzw. średnich gimnazjów, to znaczy z 3-4 oddziałami na tym samym poziomie szkolnym. Jako kadra doskonale przygotowana do zawodu kształcimy i wychowujemy uczniów ku wartościom chrześcijańskim, nowoczesnymi metodami w dobrze wyposażonych pracowniach. Właściwie dobieramy i realizujemy programy nauczania. Gwarantujemy rzetelne i efektywne przygotowanie uczniów do czwartego etapu edukacyjnego, pracy zawodowej i odpowiedzialnego dorosłego życia. Zapewniamy atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz ciekawy program wychowawczy. Każdy uczeń już od pierwszych dni w nowym otoczeniu czuje się bezpiecznie i otoczony jest atmosferą życzliwości oraz sympatią uczących. Rozpoznajemy mocne strony ucznia, które rozwijamy i poszerzamy, jak również słabe strony, aby udzielić pomocy i wsparcia w pokonywaniu trudności i niepowodzeń. Wychowujemy patriotów, którzy znają przeszłość małej i dużej ojczyzny, stan współczesny i poprzez aktywny swój udział w przyszłym życiu społecznym, chcą służyć tym ojczyznom. Uczniowie uczą się samodzielności i odpowiedzialności, umieją zdobywać potrzebne informacje, szanują swoje zdrowie innych oraz środowisko przyrodnicze. Nasze działania są popierane i akceptowane przez rodziców, środowisko lokalne, samorząd terytorialny i nadzór pedagogiczny.

ZADANIA SZKOŁY

Można z nich wyprowadzić DZIAŁANIA

Są nakierowane na szkołę
Posiadają zbliżony stopień ogólności
Posiadają odpowiednią formę językową (rozpoczynają się od rzeczowników odczasownikowych lub czasowników w bezokoliczniku)
Jedno zadanie zawiera w sobie jeden problem.
WIZERUNEK ABSOLWENTA.

1. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
2. Kształci swą osobowość rozwijając swoje pasje i zainteresowania.
3. Jest przygotowany do samodzielnego korzystania z osiągnięć techniki.
4. Zna chrześcijańskie korzenie Europy oraz dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne świata.
5. Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem.
6. Zna i szanuje tradycję związaną z historią i patronem szkoły, identyfikuje się ze szkolną społecznością.
7. Jest zdolny do przeżywania wrażeń estetycznych i przygotowany do odbioru kultury.
8. Jest wrażliwy na piękno przyrody, zna i stosuje działania proekologiczne.
9. Dba o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną.
10.Akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron.
11.Jest wrażliwy i otwarty na potrzeby innych.
12.Ma szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi, ale i całego społeczeństwa.
13.Jest aktywny, twórczy, potrafi zaprezentować swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy.
14.Szanuje ludzi i ich prace.
15.Jest zaradny, odpowiedzialnie podejmuje decyzje dotyczące siebie i innych.
16.Potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć, umie przeciwstawić się presji rówieśników, modzie i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez media.
17.Wyróżnai się wysoką kulturą osobistą, w swoim zachowaniu stosuje ogólnie przyjęty system wartości.


ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY

1. Zorganizowanie pracy w szkole w sposób służący realizacji podstawowych zadań szkoły.
2. Zatrudnianie i dobór kadry zgodnie z potrzebami szkoły i prawem.
3. Utworzenie obiegu informacji umożliwiające działanie i współpracę wszystkich podmiotów bez zakłóceń.
4. Zaproponowanie klientom szkoły atrakcyjnej oferty edukacyjnej.
5. Stworzenie szkolnego programu nauczania umożliwiającego osiągnięcie standardów edukacyjnych, oczekiwań klientów oraz wszechstronny rozwój ucznia.
6. Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych.
7. Wspieranie wychowawczej roli rodziców poprzez realizację przyjętego programu wychowawczego.
8. Utworzenie wewnętrznego systemu oceniania wspierającego rozwój osobowy ucznia.
9. Zorganizowanie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli służącego potrzebom szkoły i zapewniającego realizację osobistych ambicji nauczyciela.
10.Opracowanie programu współpracy ze środowiskiem lokalnym, samorządem terytorialnym, instytucjami wspierającymi szkołę.
11.Zaprojektowanie rozwoju organizacyjnego szkoły.
12.Przeprowadzenie ewaluacji i doskonalenia programu szkoły.

stat4u